Źródła – logo

Warsztat dla nauczycieli o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zaprasza nauczycieli przedsiębiorczości, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, wychowawców klas prowadzących lekcje tematyczne oraz nauczycieli innych pokrewnych przedmiotów do udziału w warsztacie dla nauczycieli poświęconym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podczas warsztatu zaproszeni wykładowcy Etyki biznesu z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentują przykładowe scenariusze lekcji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Warsztat odbędzie się w siedzibie Ośrodka, w Łodzi przy ul. Zielonej 27 w dniu 1 kwietnia (środa) 2009 r. w godz. 15.00-17.00. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 30 marca 2009 r. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 042 632 81 18 lub e-mailem na adres edukacja@zrodla.org
. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztat jest przygotowany w ramach projektu: „Odpowiedzialna przedsiębiorczość – jak uczyć etycznych postaw w biznesie?”, który uzyskał dofinansowanie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych. Do głównych celów projektu należą: propagowanie, w atrakcyjny sposób, wiedzy o odpowiedzialnym biznesie, poznanie idei i zasad odpowiedzialności społecznej przez młodzież oraz uwrażliwienie na społeczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Rezultatem projektu będzie przygotowanie scenariuszy lekcji dla szkół średnich (licea ogólnokształcące, licea ekonomiczne i inne), które mogą zostać wykorzystane podczas przeprowadzania zajęć.