Źródła – logo

Ogólnopolska Kampania „Chrońmy środowisko”

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Pierwsza Ogólnopolska Kampania „Chrońmy środowisko”

Ciekawa oferta adresowana do Lasów Państwowych, Miast, Gmin, Szkół, Zakładów Komunalnych oraz Organizacji Ekologicznych. Projekt ten wyróżnia innowacyjne podejście do tematu edukacji ekologicznej. Firma Mentor, która jest inicjatorem, akcji proponuje swoim klientom zbiór gotowych, wyselekcjonowanych opracowań merytorycznych, pomocy dydaktycznych i propagandowych.

Przy projektowaniu oferty kierowaliśmy się opiniami dotychczasowych klientów – mówi Elżbieta Majchrzak właściciel firmy – Wspólnie doszliśmy do wniosku , że większość działań w zakresie edukacji ekologicznej wiązała się z rozpowszechnianiem materiałów drukowanych np. ulotek, folderów, które i tak w końcu „lądowały” w koszu na śmieci lub ( niestety) na ulicy. Wykorzystując nowe technologie oferujemy swoim klientom gotowe opracowania, ich personalizację i możliwość tworzenia nowych tematów. Przygotowaliśmy zestaw tablic edukacyjnych, które zamontowane w terenie są dostępne przez cały rok. Dodatkowo proponujemy wsparcie działań edukacyjnych wśród mieszkańców wyjątkowymi upominkami propagandowymi ( których nie wyrzucą do kosza) . Naszym klientom dajemy narzędzie do pracy z lokalnymi społecznościami i oferujemy kompleksową obsługę począwszy od projektu do montażu w terenie.
W programie wykorzystujemy wzorce stosowane przez nas od lat przy budowie ścieżek przyrodniczych. </i

Informacje na stronie www.edukacjaprzyrodnicza.pl.