Źródła – logo

Pomagamy chronić bociana białego

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

ODE „Źródła” Oddział w Warszawie uczestniczy w programie "Ochrony bociana białego w powiecie wołomińskim".Program realizowany na terenie powiatu wołomińskiego jest odpowiedzią na zmniejszającą się populację bociana białego (Ciconia ciconia). Pomimo iż bocian biały nie jest zagrożony wyginięciem w skali światowej, jego populacja znacznie zmniejsza się z uwagi na degradację jego siedlisk i żerowisk, tj. głównie terenów podmokłych, takich jak wilgotne łąki i pastwiska, płytkie zbiorniki wodne, obrzeża stawów i rzek. W ochronie tego gatunku szczególną rolę pełni Polska, ponieważ aż 23% światowej populacji
bociana białego (52500 par lęgowych) występuje na terenie naszego kraju
, podczas gdy w wielu krajach europejskich gatunek ten wyraźnie zmniejsza swoją populację. Przykładowo, w Holandii gnieździ się obecnie mniej niż 10 par (w 1958 r. było 56 par, a w 1910 około 500), a w Danii 9 par (w 1890 r. było 4000).

Bocian biały jest ponadto gatunkiem tzw. osłonowym - zachowanie jego siedlisk oznacza także ochronę wielu innych, często rzadkich, gatunków zwierząt i roślin, zasiedlających tereny podmokłe.

Bocian biały jest objęty w Polsce ochroną ścisłą.W ramach ochrony bociana w powiecie wołomińskim prowadzona jest m.in. modernizacja istniejących gniazd bocianich oraz ich monitoring. Ważnym elementem programu jest kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do społeczności powiatu obejmująca m.in. warsztaty w szkołach i konkursy dla mieszkańców.W maju b.r. warszawski oddział ODE „Źródła” włączył się w realizację programu ochrony bociana prowadząc zajęcia dla uczniów szkół powiatu na temat tego gatunku. Podczas zajęć uczniowie poznają biologię i ekologię tych ptaków, zagrożenia populacji i metody jej ochrony, ale także dowiedzą się, jak zachować się w przypadku np. znalezienia rannego ptaka. ODE „Źródła” poprowadzi 25 takich zajęć w 9 szkołach powiatowych.Kolejnym elementem kampanii edukacyjnej towarzyszącej ochronie bociana jest konkurs na najciekawszy fotoreportaż „Z życia bocianiej rodziny” skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie powiatu.Zachęcamy wszystkich do włączenia się w działania na rzecz ochrony bociana. Jak to zrobić? Informacje znajdziesz m.in. tutaj.