Źródła – logo

Warsztat Nowe Szanse - 5 czerwca w Źródłach

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Polska Zielona Sieć oraz ODE Źródła zapraszają na warsztat "Nowe szanse", kierowany do organizacji pozarządowych, gmin, przedstawicieli firm a także innych osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych a organizowany przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy spotkania otrzymają wiele praktycznych informacji dotyczących procesu powstawania, aplikowania i realizowania projektu finansowanego ze środków europejskich w głównej mierze na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. Zaprezentowani zostaną zwycięzcy konkursu „Najlepsze Projekty” w woj. łódzkim.

Żadnych pytań nie pozostawimy bez odpowiedzi, zaś w przerwie będzie można skosztować specjałów kuchni regionu łęczyckiego.

Warsztat odbędzie się 5 czerwca (piątek) w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”

Łódź, ul. Zielona 27, w godzinach 10.00 – 14:30.

Udział w warsztacie jest bezpłatny – ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie do regionalnego koordynatora projektu:

Aleksandra Bogusiak, tel. (0-42) 632-03-11, kom.: 660-887-039.

Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca.

Program warsztatów „Nowe Szanse“

10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 - 10.40 Rozpoczęcie warsztatu, słowo wstępne

10:40 - 11:00 „Aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu

Operacyjnego“ – Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

11:00 - 12:30 „Nowe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013“ – Krzysztof Smolnicki, prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju – (prezentacja środków dostępnych na poziomie krajowym i regionalnym,
ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na małą infrastrukturę ochrony środowiska, ochronę przyrody i edukację ekologiczną; rekomendacje: z czego korzystać? na co uważać?)

12:30 - 13:00 przerwa – poczęstunek z produktów lokalnych regionu łęczyckiego

Prezentacja „dobrych praktyk“ – projektów realizowanych na terenie województwa:

13:00 - 13.20 „Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi”,
(zwycięski projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze projekty“)

13.20 - 13:40 "Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami: Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca" Jolanta Pęgowska, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin „Prym”

13:40 - 14:00 „Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok – zbiornik Słok”, Agnieszka First, Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu, Bełchatów

14:00 - 14:30 Dyskusja i podsumowanie warsztatów