Źródła – logo

Manifest Klimatyczny

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

W kwietniu 2009 roku Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wraz z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju oraz kilkunastoma innymi organizacjami w tym także Źródłami stworzył Manifest Klimatyczny – apel organizacji pozarządowych o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz klimatu. Od stycznia 2009 Polska Zielona Sieć wraz z organizacjami członkowskimi realizuje program DLA KLIMATU, w którym obok działań edukacyjnych i medialnych, stara się wywrzeć presję na polski Rząd, by podejmował bardziej skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu w Polsce i poza jej granicami. Manifest Klimatyczny powstał podczas kwietniowych warsztatów z zakresu problematyki zmian klimatu i negocjacji międzynarodowych. Zostanie wysłany do Rządu RP, podpisało go już 50 organizacji.