Źródła – logo

Bezpłatne sympozja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zaprasza nauczycieli biologii, geografii i WOS-u oraz innych zainteresowanych pedagogów szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w dwugodzinnym sympozjum poświęconym tematyce globalnego ocieplenia i problemom z nim związanym, a także kształtowaniu u uczniów postaw obywatelskich, w tym służących ochronie klimatu.

Najbliższe terminy i miejsca sympozjów:

Program sympozjum obejmuje m.in. :

Nauczyciele uczestniczący w sympozjach otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenia. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach organizacji sympozjów w formie zaproszeń rozsyłane zostaną bezpośrednio do szkół, jednocześnie pojawiać będę się również na stronie projektu. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Emilia Twardowska pod numerami tel.: 042 632 81 18 11 lub 505 98 64 24 bądź za pośrednictwem e-maila: emilia.twardowska@zrodla.org.pl

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w sympozjum w którymkolwiek z wyżej wymienionych miast, ale proponowane terminy nie będę dogodne bardzo proszę o kontakt z koordynatorem.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tutaj lub pobrać formularz_sympozjum.rtf (44 kB) i wypełniony formularz odesłać emailem .