Źródła – logo

Zaproszenie do projektu Akademia 3R

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Zaproszenie do udziału w pilotażowym programie edukacyjnym „Akademia 3R”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” ma przyjemność zaprosić Państwa szkołę do wzięcia udziału w pilotażowym programie na temat postępowania z odpadami prowadzonym przez nas w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie!”

Celem „Akademii 3R” jest aktywna edukacja ekologiczna i obywatelska w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami oraz zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, ich nauczycieli oraz pracowników szkół w zakresie podejmowania konkretnych działań proekologicznych i konsumenckich w swoich środowiskach lokalnych, by przede wszystkim ograniczyć ilość powstających odpadów według zasady 3R tj.: reduce, reuse, recycle, czyli ograniczaj powstawanie odpadów, używaj ponownie, odzyskuj.

„Akademia 3R” skierowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z 10 województw w Polsce (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli odpowiedzialnych za realizację programu na poziomie poszczególnych klas połączone z przekazaniem specjalnie na potrzeby programu opracowanych segregatorów z materiałami edukacyjnymi. Szkolenia te przygotują nauczycieli do prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny 2009/2010. W każdej klasie dodatkowo zostaną przeprowadzone bezpłatnie dwa zajęcia przez edukatorów regionalnych, którzy będą bezpośrednim, merytorycznym wsparciem dla pedagogów wdrażających program przez czas trwania projektu.

„Akademia 3R” to również dwuetapowy konkurs wdrożony we wszystkich klasach biorących udział w programie na temat ograniczania nieodpowiedzialnej konsumpcji, zakończony półfinałami wojewódzkimi i finałem ogólnopolskim z udziałem przedstawicieli zwycięskich klas, dziennikarzy i władz oświatowych. <a href="/pliki/3r_regulamin_konkursu.doc" target=_blank">Regulamin konkursu do pobrania.

Termin szkolenia dla nauczycieli: 30 września 2009, g. 15.00, ODE Źródła, Łódź, ul. Zielona 27 (uwaga zmieniona data z 29 IX na 30 IX)

Termin realizacji programu: wrzesień 2009 – czerwiec 2010

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się! Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i odesłanie na adres poniżej.
Kartę można przesłać listowanie, faksem bądź e-mailem. Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne, wówczas kartę zgłoszeniową można oddać podczas szkolenia. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: Małgorzata Świderek

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

90-602 Łódź, ul. Zielona 27

tel. 042 632 81 18, fax 042 291 14 50, kom. 507 575 535

www.zrodla.org, gosia.swiderek@zrodla.org.pl