Źródła – logo

Zatrudnimy redaktora portalu

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

ODE Źródła zatrudni redaktorkę/redaktora strony internetowej opartej o mechanizm "wiki" poświęconej parkom i ogrodom i zieleni miejskiej. Serwis będzie stworzony na bazie istniejącej strony www.parki.org. Praca na czas określony - od stycznia do grudnia 2010 r.

więcej informacji: http://ogloszenia.ngo.pl/x/479275