Źródła – logo

Wpadnij w sieć (Natura 2000) - nabór do projektu

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „Wpadnij w sieć (Natura 2000)”. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów w zakresie form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem tematyki programu Natura 2000.

Nasze przedsięwzięcie ma za zadanie poprzez zastosowanie aktywnych metod edukacji, wskazać odbiorcom wartości i różnorodność środowiska naturalnego oraz zmotywować ich do podejmowania działań na rzecz jego ochrony i promocji. Projekt adresowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt ma złożony charakter, łączy w sobie aspekty teoretyczne z częścią praktyczną. Uczestnicy projektu poza otrzymaniem zasobu wiedzy na temat form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem programu Natura 2000 mają też możliwość osobistego, bezpośredniego zaangażowania się w działania promujące ochronę środowiska naturalnego w swojej najbliższej okolicy.
Projekt ma zasięg ogólnopolski i będzie obejmował m.in. szkolenia dla nauczycieli (luty-marzec 2010) i dwa bezpłatne, 2-godzinne warsztaty dla młodzieży przeprowadzone przez naszego trenera (marzec-kwiecień 2010). Uczestnicy będę mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy opis promujący formy ochrony przyrody (kwiecień – październik 2010), w którym nagrodą będą dwudniowe wycieczki z intensywnym programem ekologicznym. We wrześniu 2010 roku w sześciu województwach Polski odbędą się uroczyste finały projektu na których rozdamy dyplomy dla wszystkich uczestników oraz certyfikaty środowiskowe dla szkół.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymają bezpłatny pakiet materiałów (informacje o projekcie, scenariusze zajęć, kompendium wiedzy o ochronie przyrody w Polsce), a uczniowie 50-stronicowy zeszyt ćwiczeń do zajęć terenowych.

Mamy nadzieje, że dostrzegą Państwo niezwykłe walory dydaktyczne naszego projektu i zechcą wziąć w nim udział. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora projektu: Magdalena Maras, e-mail: magdalena.maras@zrodla.org.pl, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” tel. 042 632 81 18 lub 042 632 81 18.

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia.

Zgłoszenia należy kierować na podany adres mailowy (muszą to być jednak dokumenty opatrzone pieczęciami i podpisami) lub faksem (039 139-65-02) do 29 października.

Serdecznie zapraszamy!