Źródła – logo

Na szlaku do zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Na szlaku do zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości

Co nowego dzieje się w Polsce w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Jakie wyzwania przed nią stoją? Jakie są najciekawsze projekty związane z tą tematyką i kto realizuje te działania?

Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas konferencji nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 października w Warszawie. Jego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska.

Gazownia Miejsce konferencji - teren „Gazowni Warszawskiej” - to przykład zrównoważonego wykorzystania terenów poprzemysłowych. Jesteśmy przekonani, że w tym miejscu (jednym z największych i najlepiej zachowanych kompleksów zabytkowej architektury z przełomu XIX i XX w. w Warszawie) powstaną innowacyjne pomysły dotyczące współpracy w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela Magdalena Cheda, Departament Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, e-mail: magdalena.cheda@mos.gov.pl, tel. (22) 5792 615.

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Informacje organizacyjne

Formularz zgłoszeniowy