Źródła – logo

W roku szkolnym 2003/2004 …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowaliśmy Bardzo Zielone Szkoły dla uczniów 18 klas szkół podstawoych, gimnazjów i szkół średnich, łącznie w pięciodniowych zajęciach ekologiczno-przyrodniczych udział wzięły 432 osoby z różnych zakątków Polski.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów z Warszawy, Wrocławia, Kępna, Koluszek, Maszewa spędzili pięć dni nad morzem, nad jeziorem w górach, poznając wartości przyrodnicze tych terenów, uczestniczyli w zajęciach nt. ochrony humanitarnej zwierząt, rozpoznawali gatunki, szkicowali z natury, brali udzial w biegach na orientację, uczestniczyli w grach i zabawach, zwiedzali atrakcje turystyczne regionu. Zdjęcia z wybranych Bardzo Zielonych Szkół można ogladać na stronie
www.zieloneszkoly.pl