Źródła – logo

Punkt konsultacyjny dla nauczycieli

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Zapraszamy do korzystania z punktu konsultacyjnego prowadzonego przez naszych pracowników. Celem istnienia punktu konsultacyjnego jest wsparcie nauczycieli, wychowawców, edukatorów w realizacji treści edukacji ekologicznej (w tym także konsumenckiej, przyrodniczej, obywatelskiej itd.) w ich placówkach.

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy zarówno w kwestiach metodycznych, merytorycznych, jak i organizacyjnych. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, wesprzemy wiedzą i ciekawymi pomysłami, wypożyczymy publikacje, wskażemy możliwości udziału w programach edukacyjnych itd.

Szczególnie zachęcamy Państwa do konsultacji w sprawach takich jak:

 • tworzenie autorskich konspektów zajęć i programów,
 • przygotowanie programów szkolnych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska (dzień ziemi, konkursy, itp.),
 • szkolne projekty uczniowskie.

  Punkt konsultacyjny działa w siedzibie organizacji w Łodzi oraz w Oddziale w Warszawie.
  Ze wszelkimi pytaniami należy zwracać się drogą mailową i telefonicznie:

 • w Łodzi: edukacja@zrodla.org, tel. 42 632 81 18,
 • w Warszawie: agnieszka.bankowska@zrodla.org.pl, tel. 508 803 850.
  Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkanie.