Źródła – logo

Seminaria dla nauczycieli szkół średnich Natura 2000

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza do udziału w kolejnym projekcie z serii U ŹRÓDEŁ NATURY: Edukacja Ekologiczna: NATURA 2000". Projekt jest adresowany do szkół ponadgimnazjalnych województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 realizowaną przez seminaria dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów. Projekt ma charakter niekomercyjny, a uczestnictwo w nim jest całkowicie bezpłatne.

Pierwszym etapem projektu było wydanie pakietu edukacyjnego, składającego się z mapy ściennej ochrony przyrody w Polsce oraz książki zawierającej informacje o sieci Natura 2000 i scenariusze zajęć. Pakiet jest obecnie dystrybuowany do liceów w siedmiu województwach.

Kolejnym etapem projektu, na który chcemy zaprosić nauczycieli geografii, biologii i chemii, są seminaria poświęcone zagadnieniom związanym z „Naturą 2000” oraz sposobom wykorzystania pakietu edukacyjnego i aktywizowania uczniów do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony przyrody. Seminaria odbędą się w styczniu 2010 roku w wybranych miastach Polski. Zachęcamy do udziału w nich! Seminaria są bezpłatne, wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Dokładne miejsca, terminy i godziny seminariów są aktualizowane na stronie https://www.zrodla.org/kalendarz/

12 stycznia 2010 - Kraków

13 stycznia 2010 - Kalisz

14 stycznia 2010 - Wrocław

15 stycznia 2010 - Rzeszów

19 stycznia 2010 - Częstochowa

20 stycznia 2010 - Łódź

20 stycznia 2010 - Warszawa

Zapisy na seminaria przyjmuje i informacji udziela p. Aleksandra Bogusiak pod nr. tel. 42 632 81 18 lub emailem: aleksandra.bogusiak@zrodla.org.pl