Źródła – logo

Ostatnia szansa na udział w szkoleniu

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Nauczycieli a także inne zainteresowane osoby, które nie mogły wziąć udziału w poprzednich szkoleniach z zakresu Natury 2000, zapraszamy na ostatnie z cyklu spotkanie - 5 lutego 2010 w III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11, od godz. 14:30


Zapisywać można się do 5 lutego do godz. 12-tej, mailowo (ola.bogusiak@zarodla.org.pl) lub telefonicznie: 42 632 81 18, 519 326 986. Wystarczy podać imię, nazwisko oraz nazwę szkoły / organizacji.
ZAPRASZAMY!!!