Źródła – logo

Rozpoczynamy realizację …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego "Spacery po zielonej Łodzi".
Projekt zakłada wyznaczenie i opracowanie tras ścieżek dydaktycznych w parkach, z myślą o wykorzystaniu ich przez nauczycieli do przeprowadzania zajęć o tematyce przyrodniczo-regionalnej. W ramach projektu opracowane zostaną materiały (opis przyrodniczo-historyczno-kulturowy, mapa, zdjęcia) o pięciu łódzkich parkach oraz 10 scenariuszy (wraz z kartami pracy) zajęć terenowych przystosowanych dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych. Scenariusze zostaną przetestowane podczas warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, po ewentualnych korektach zostaną przedstawione w formie warsztatów grupie 25 nauczycieli. Warsztaty przygotowane i prowadzone będą przez osoby doskonale znające zagadnienia związane z historią i rolą łódzkich parków, specjalistów przyrodników, metodyków i praktyków zajęć terenowych. Podczas spotkań poza zapoznaniem się z historią i wartościami przyrodniczymi parków, nauczyciele zaznajomią się z technikami zajęć możliwymi do przeprowadzenia w parkach, otrzymają wskazówki jak wykorzystać wartości konkretnych miejsc.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów łódzkich szkół podstawowych z terenu Łodzi do włączenia się do realizacji projektu.

Aby przystąpić do projektu należy przesłać pisemne zgłoszenie na adres ODE „Źródła”, ul. Więckowskiego 33, p. 310, 90-734 Łódź. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 632 81 18 lub 503 733 770 lub e-mail: edukacja@zieloneszkoly.pl