Źródła – logo

Rozwój zrównoważony na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

10 marca 2010 roku przedstawiciele ODE Źródła poprowadzili inaugurację nowego semestru Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Akademii Ekonomicznej w Bełchatowie. Spotkanie pod hasłem „Ekologiczny znaczy trendy” dotyczyło stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska, w biznesie i obejmowało wykład oraz warsztaty praktyczne.

W trakcie wykładu młodzi studenci zapoznali się z ideą zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznym spojrzeniem na biznes i korzyściami płynącymi z niego zarówno dla środowiska, jak i dla firmy.

W części warsztatowej początkujący przedsiębiorcy, pracując w grupach, musieli wcielić się w rolę zarządu jednego z 10 przedsiębiorstw. Zadaniem „zarządu” było opracowanie strategii firmy, zawierającej rozwiązania zmniejszające presję przedsiębiorstwa na środowisko i poprawiające jego efektywność oraz pozwalające na przyciągnięcie wymagających klientów. Ponadto, każda grupa miała przedstawić hasło promujące jej produkt jako innowacyjny i ekologiczny.

Zarówno wykładowcy jak i studenci z zapałem wykonywali swoje obowiązki, świetnie się przy tym bawiąc. Galerię prac uczestników, jak i film z zajęć, obejrzeć można:
tutaj (film znajduje się w zakładce "Filmoteka" w części "Bełchatów").