Źródła – logo

Happening na Placu Barlickiego w Łodzi

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

W środę 26 maja 2010 w godzinach 10.00 - 12.00 na rynku na Placu Barlickiego odbędzie się happening ekologiczny przygotowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 27 oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Podczas akcji uczniowie rozdawać będą ulotki zachęcające do redukcji i segregacji odpadów. Każdy kto odpowie prawidłowo na dwa pytania będzie mógł dostać torbę ekologiczną. Ponadto „Źródła” przygotuje szereg dodatkowych atrakcji, m.in. ekotweester, quizy, zabawy dla najmłodszych. Happening jest jednym z elementów projektu - "Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 27 w Łodzi - Nasz wkład w ekologię", który jest współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.