Źródła – logo

Od 5 sierpnia 2005r. Źródła …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

Od 5 sierpnia 2005r. Źródła należą do Sieci Partnerkiej Revitalization Institute, niniejszym ropzoczynamy działania na rzecz zintegrowanej rewitalizacji miasta. Koordynatorem projektu jest Monika Dziegielewska-Geitz. Trwają przygotowania do konferencji na ten temat, która odbędzie się w lutym 2006 r. w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Więcej informacji wkrótce.