Źródła – logo

Walne Zgromadzenie Członków

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Informujemy wszystkie członkinie i wszystkich członków stowarzyszenia (a także sympatyczki i sympatyków), że coroczne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniach 12-13 czerwca w siedzibie stowarzyszenia w Łodzi. Zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, głosowane będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2009, udzielenie skwitowania ustępującemu zarządowi, wybór nowych władz. Początek zebrania - w sobotę, 12 czerwca, o godz. 11.00