Źródła – logo

ODE „Źródła” podjął …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

ODE „Źródła” podjął inicjatywę mającą na celu pomoc i doradztwo firmom, jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom wykonującym usługi publiczne, rolnikom w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania proekologiczne, w szczególności związane z dostosowywaniem przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska oraz działania mające na celu zachowanie zasobów przyrodniczych i zrównoważony rozwój.
Więcej na temat możliwości finansowania działań proekologicznych ze środków Unii Europejskiej >>>