Źródła – logo

Publikacja pokonkursowa - Drugie dno H2O

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2013 roku).

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonkursową "Drugie dno H2O", w której prezentujemy zwycięskie i wyróżnione prace konkursowe poświęcone wodzie w mieście. Publikacja do pobrania stąd.