Źródła – logo

nabór do NBŻ i PO

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Oddział w Warszawie zaprasza szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazja do udziału w projektach edukacyjnych pt. „Nie bój żaby!” oraz „Poradnik odpadnik”. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tych przedsięwzięciach.

"NIE BÓJ ŻABY!"

Czego dotyczy projekt?

Tematyką programu jest ekologia, zagrożenia i ochrona gatunków płazów występujących na terenach zurbanizowanych
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy zwierząt na obszarach miejskich.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

W ramach projektu uczestnikom oferujemy nieodpłatnie:

 • szkolenie dla nauczycieli w zakresie objętym projektem,
 • materiały dla nauczycieli, w tym skrypt dotyczący tematyki projektu i scenariusze zajęć do wykorzystania na lekcjach przyrody/biologii/koła tematycznego,
 • warsztaty dla uczniów w szkole oraz w terenie, wraz z inwentaryzacją płazów i analizą stanu środowiska ich występowania, prowadzone przez trenerów edukacji ekologicznej ODE „Źródła” i specjalistę herpetologa,
 • międzyszkolne konferencje uczniowskie w wybranych szkołach (szkoły organizujące konferencje zostaną nagrodzone materiałami dydaktycznymi według zgłoszonego zapotrzebowania),
 • publikację dla wszystkich uczestników projektu, zawierającą wyniki inwentaryzacji prowadzonych przez uczniów w ramach zajęć terenowych,
 • dyplomy dla wszystkich uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie.

  Do kogo projekt jest skierowany?

  Do projektu zapraszamy szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazja z terenu Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania
  Szkoła zgłasza do udziału w projekcie jedną klasę (bądź inną grupę uczniów np. koło ekologiczne, liczące 15-30 uczniów).

  Kiedy projekt będzie realizowany?

  Działania w programie rozpoczynamy w listopadzie br. i będą one trwały do listopada 2011 r.

  Ponieważ działania realizowane będą w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012, prosimy uwzględnić to przy zgłaszaniu do projektu uczniów klas ostatnich – VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.

  Jak zgłosić szkołę do projektu?

  Należy przesłać zgłoszenie drogą mailową lub zgłosić się telefonicznie (dane kontaktowe poniżej).

  W zgłoszeniu należy zawrzeć:

 • nazwę i adres szkoły, numer telefonu i adres e-mailowy do szkoły,
 • informację o grupie uczestniczącej w projekcie (jaka klasa/grupa i liczba uczniów),
 • imię i nazwisko nauczyciela, jego numer telefonu i adres e-mailowy.

  Gdzie można uzyskać więcej informacji?

  Wszelkich informacji udziela koordynator projektu - Anna Sikora

  (tel. kom. 519 326 982, e-mail: anna.sikora@zrodla.org.pl).

  "PORADNIK ODPADNIK"

  Czego dotyczy projekt?

  Tematyką projektu jest gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania

  z tak zwanymi odpadami problemowymi (takimi jak świetlówki, żarówki, leki i opakowania po nich, termometry, opony, akumulatory, smary, wraki, ZSEE, puszki po farbach i lakierach, szkło z szyb, baterie, odpady wielkogabarytowe, płyty CD, tonery, pojemniki po tuszach itp.).

  Dlaczego warto wziąć w nim udział?

  W ramach projektu uczestnikom oferujemy nieodpłatnie:

 • szkolenie dla nauczycieli w zakresie objętym projektem,
 • materiały dla nauczycieli,
 • warsztaty dla uczniów w szkole prowadzone przez trenerów edukacji ekologicznej ODE „Źródła” ,
 • wydanie profesjonalnej broszury dotyczącej możliwości pozbywania się odpadów problemowych w najbliższej okolicy szkoły przygotowanej przez uczniów (uczestników projektu),
 • konkurs dla uczniów na opracowanie najlepszego projektu broszury z nagrodami,
 • możliwość przeprowadzenia przez uczniów akcji informacyjnej dla lokalnej społeczności przy wykorzystaniu przygotowanych przez uczniów, a wydrukowanych przez nas broszur,
 • stałe wsparcie doradców merytorycznych przy realizacji projektu w poszczególnych województwach (m.in. przy pozyskiwaniu informacji, dystrybucji broszur oraz zorganizowaniu akcji informacyjnej),
 • dyplomy dla wszystkich uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie.

  Do kogo projekt jest skierowany?

  Do projektu zapraszamy szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazja z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, małopolskiego, wielkopolskiego.
  Szkoła zgłasza do udziału w projekcie jedną klasę (bądź inną grupę uczniów np. koło ekologiczne, liczące 10-30 uczniów).

  Kiedy projekt będzie realizowany?

  Działania w programie rozpoczynamy w listopadzie br. i będą one trwały do czerwca 2011 r.

  Jak zgłosić szkołę do projektu?

  Należy przesłać zgłoszenie drogą mailową lub zgłosić się telefonicznie (dane kontaktowe poniżej).

  W zgłoszeniu należy zawrzeć:

 • nazwę i adres szkoły, numer telefonu i adres e-mailowy do szkoły,
 • informację o grupie uczestniczącej w projekcie (jaka klasa/grupa i liczba uczniów),
 • imię i nazwisko nauczyciela, jego numer telefonu i adres e-mailowy.

  Gdzie można uzyskać więcej informacji?

  Wszelkich informacji udziela koordynator projektu - Michał Pawełczak

  (tel. kom. 519 326 985, e-mail: michal.pawelczak@zrodla.org.pl).

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!