Źródła – logo

Warsztaty dla młodzieży podczas Targów Natura Food

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2010 roku).

Serdecznie zapraszamy na warsztaty przygotowane specjalnie dla młodzieży podczas targów NATURA FOOD.

15 października, piątek, w godz. 10.30 – 11.30

Warsztaty FAIR TRADE - SPRAWIEDLIWY HANDEL

prowadzenie: Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

miejsce: sala konferencyjna nr 4

warsztaty skierowane do uczniów gimnazjum

ilość miejsc: 30

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na to jaki wpływ mają codzienne zakupy Europejczyków i Amerykanów na życie mieszkańców trzeciego świata oraz wskazanie pozytywnej inicjatywy, której celem jest wsparcie krajów globalnego południa poprzez Sprawiedliwy Handel. Uczniowie podczas zajęć zapoznają się z ideą Sprawiedliwego Handlu.

15 października, piątek, 11.45 – 12.45

Warsztaty ŚWIAT NA TWOIM TALERZU

prowadzenie: Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

miejsce: sala konferencyjna nr 4

warsztaty skierowane do uczniów gimnazjum

ilość miejsc: 30Zajęcia poświęcone zagadnieniom globalnych współzależności w zapewnieniu żywności ludziom w różnych częściach świata. Podczas zajęć zajmiemy się z jednej strony nadkonsumpcji i marnowaniu żywności a z drugiej problemowi głodu w krajach Globalnego Południa.

15 października, piątek, w godz. 13.00 – 15.30

Warsztaty SZKOLNA DEKONSUMPCJA

prowadzenie: Grupa eFTe Warszawa

miejsce: sala konferencyjna nr 4

warsztaty skierowane do uczniów gimnazjum

ilość miejsc: 30Warsztaty składają się z trzech uzupełniających się części:

  1. kupowanie a ekologia - kwestia niezrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych ziemi powodowanego nieodpowiedzialnością firm producenckich oraz nieograniczonym popytem ze strony konsumentów; przedstawienie schematu zależności między ilością produkowanego dobra, trwałością (jakością) produktu oraz przyzwyczajeniami producenckimi (kupowanie taniej produktów nietrwałych, złej jakości); prezentacja możliwych metod sprawdzania przez konsumentów „drogi” produktu (od producenta do sklepowej półki) i konsekwencji ekologicznych jego kupowania; różne formy pakowania produktów – sprawdzenie adekwatność ilości materiału przeznaczonego na opakowanie do zawartości (wiele produktów pakowanych jest tak naprawdę 2-3 razy), omówienie możliwości związane z doborem dóbr pod kątem przetwarzania ich opakowań

  2. kupowanie a konsekwencje społeczne - mechanizm poszukiwania przez producentów najtańszych dostawców towarów związany z wykreowanym wśród konsumentów przyzwyczajeniem do kupowania dużej ilości, tanich, nietrwałych produktów; konsekwencje społeczne poszukiwania najtańszych dostawców – poszukiwanie przez producentów krajów, gdzie w ramach obowiązującego prawa (lub braku kontroli nad jego przestrzeganiem) można zatrudniać pracowników na warunkach wbrew prawom człowieka

  3. kupowanie a konsekwencje dla ludzi „tu i teraz” - wpływ konsumpcjonizmu na rozwój osobowości – budowania poczucia własnej wartości w oparciu o dobra posiadane, kreowanie sztucznych potrzeb poprzez kampanie marketingowe

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!


zgłoszenia: Katarzyna Drobińska

tel. 42 638 62 85, 605 630 852

e-mail: k.drobinska@mtl.lodz.pl