Źródła – logo

Szkolenia z edukacji globalnej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz klas IV-VI szkół podstawowych (szczególnie nauczycieli wos, geografii, etyki, biologii, przyrody i wychowawców) a także edukatorów nieformalnych, pracowników i wolontariuszy świetlic, domów kultury, organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu z zakresu edukacji globalnej.
Szkolenia odbędą się w, Płocku (2 listopada), Kaliszu (3 listopada), Łodzi (4 listopada), Koninie (5 listopada), Piotrkowie Tryb. (10 listopada), Częstochowie (18 listopada). Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie projektu eduglob.zrodla.org.

Podczas szkolenia wytłumaczymy czym jest edukacja globalna, jakie jest jej miejsce w podstawie programowej, będziemy poruszać takie zagadnienia jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka, sprawiedliwy handel, zmiany klimatu i ich wpływ na sytuację mieszkańców Globalnego Południa, dostęp do wody, bezpieczeństwo i suwerenność żywnościowa, wielokulturowość, Milenijne Cele Rozwoju, globalizacja. Wszystkie szkolenia prowadzone są metodami aktywizującymi. Oprócz przekazania wiedzy z zakresu edukacji globalnej chcemy przede wszystkim zaprezentować ciekawe metody edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem gier, jako bardzo angażujących młodzież technik edukacyjnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia, materiały szkoleniowe oraz dostęp do prezentacji i plików ze scenariuszami i grami poprzez stronę internetową. Przewidziana jest przerwa kawowa (kawa i herbata wyłącznie z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu) z drobnym poczęstunkiem.