Źródła – logo

Zapraszamy do Kluczborka na dodatkowe szkolenie z edukacji globalnej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ostatnim szkoleniu z edukacji globalnej. Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2010 r. w g. 13.00-19.00 w siedzibie PODN w Kluczborku, ul. Byczyńska 7. Podczas szkolenia wytłumaczymy czym jest edukacja globalna, będziemy poruszać takie zagadnienia jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka, sprawiedliwy handel, zmiany klimatu i ich wpływ na sytuację mieszkańców Globalnego Południa, dostęp do wody, bezpieczeństwo i suwerenność żywnościowa, wielokulturowość, Milenijne Cele Rozwoju, globalizacja. Oprócz przekazania wiedzy z zakresu edukacji globalnej chcemy przede wszystkim zaprezentować ciekawe metody edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem gier, jako bardzo angażujących młodzież technik edukacyjnych. Więcej informacji na stronie eduglob.zrodla.org