Źródła – logo

Szkolenia w projekcie Poradnik Odpadnik

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Zapraszamy nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu "Poradnik Odpadnik" do udziału w szkoleniach, w trakcie których zaprezentowane zostaną informacje nt. przebiegu i założeń projektu, wymaganej dokumentacji itd., a także merytoryczne kwestie dotyczące podstępowania z odpadami problemowymi.

Terminy szkoleń są następujące:

Poznań:

02.12.2010 r. - sala szkoleniowa DGA (biurowiec Delta),

ul. Towarowa 35, początek o godz. 14:00

Warszawa:

03.12.2010 r. - sala telewizyjna Centrum Informacyjno-Szkoleniowego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

ul. Bagatela 12, początek o godz. 14:30

Łódź:

08.12.2010 r. - sala w siedzibie głównej stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”,

ul. Zielona 27, początek o godz. 12:00

Kraków:

14.12.2010 r. - sala szkoleniowa AJU Archeion (sala Pirrona, I piętro, lokal nr 4),

ul. św. Filipa 23, początek o godz. 14:00

Białystok:

16.12.2010 r. - sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

ul. Włókiennicza 4, początek o godz. 13:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!