Źródła – logo

Szkolenia w projekcie Nie bój żaby

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Zapraszamy nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu "Nie bój żaby!" do udziału w szkoleniach, w trakcie których zaprezentowane zostaną informacje nt. przebiegu i założeń projektu, wymaganej dokumentacji itd., merytoryczne kwestie dotyczące biologii i ekologii płazów oraz zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy zwierząt, a także ciekawe metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ww. zakresie tematycznym.

Terminy szkoleń:

Warszawa - 15.12.2010 r. godz. 14.00

Sala telewizyjna Centrum Informacyjno-Szkoleniowego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

Warszawa ul. Bagatela 12

Łódź - 07.01.2011 r. godz. 13.30

siedziba ODE „Źródła” ul. Zielona 27 Łódź

Kraków - 13.01.2011 r. godz. 14.00

Sala szkoleniowa ("większa") w siedzibie firmy AJU-Archeion

ul. Św. Filipa 23/6

Poznań - 10.01.2011 r. godz.13.30

Sala szkoleniowo-warsztatowa (I piętro) w biurowcu Omega

ul. Dąbrowskiego 79a Poznań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!