Źródła – logo

Nie znikaj - konkurs o bioróżnorodności

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Zapraszamy na stronę nowego projektu edukacyjnego poświęconego bioróżnorodności - NIE ZNIKAJ. Na projekt składa się wydanie pakietu edukacyjnego, 45 szkoleń dla nauczycieli w całej polsce oraz ogólnopolski konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół, którego celem jest w atrakcyjnej formie podniesienie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą, podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ginięcia gatunków oraz przyczyn tego zjawiska oraz zachęcenie do działań i wyborów w codziennym, które mogłyby spowalniać ten proces.