Źródła – logo

Walne Zgromadzenie Członków 2011

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Zarząd stowarzyszenia informuje, że najbliższe Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 4 marca 2011 (piątek), o godz. 18.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zielonej 27. Głównym punktem programu będzie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego. Prosimy o punktualne przybycie.