Źródła – logo

Gdzie schowała się ekologia? - raport z badania

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej
Badanie zostało przeprowadzone w 2010 roku na grupie 986 nauczycieli z całej Polski. Celem badania była diagnoza aktualnego sposobu realizacji treści ekologicznych w ramach edukacji formalnej oraz uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowej ankiety składającej się z 49 pytań.
Pobierz plik PDF z całą publikacją: raport-ankiety.pdf (622 kB)

Gdzie schowała się ekologia? Raport z analizy podręczników

Choć podstawa programowa zawiera na wszystkich poziomach nauczania różnych przedmiotów treści z zakresu
edukacji ekologicznej, to od autorów i wydawców podręczników zależy, w jaki sposób o nich napiszą i czy
wykorzystają możliwość poszerzenia innych treści o kontekst ekologiczny lub przykłady wpisujące się w ideę edukacji dla
zrównoważonego rozwoju. Nie analizowaliśmy treści podręczników pod kątem zgodności z podstawą, gdyż to zrobili ministerialni recenzenci przed dopuszczeniem podręczników do użytku. Zajęliśmy się wyłącznie ujęciem problemów ekologicznych.

Pobierz plik PDF z całą publikacją: raport-podreczniki.pdf (490 kB)

Publikacje zostały wydane w ramach projektu "Źródła skutecznej edukacji" dofinansowywanego w latach 2009-2011 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej