Źródła – logo

Ostatnie szkolenia nt bioróżnorodności

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w ostatnich szkoleniach poświęconych ochronie bioróżnorodności, realizowanych w ramach projektu "Nie znikaj!".

6 maja 2011 (piątek):

Gorzów Wielkopolski, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23, g. 14:00-18:00

Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, g. 14.00–18.00

Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, g. 9:00 - 13:00

9 maja 2011 (poniedziałek): Sandomierz, Hotel pod Ciżemką, ul. Rynek 27, g. 14:30-18:30

10 maja 2010 (wtorek): Kalisz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wrocławska 182, g. 14:00-18:00

Wszystkie szkolenia są bezpłatne, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale, publikację ze scenariuszami zajęć i grę dydaktyczną "Zwierzęta z różnych stron świata". Więcej informacji na stronie projektu "Nie znikaj" oraz u koordynatorki projektu: ewa.kaminska@zrodla.org.pl, tel. 519 326 988. Zapraszamy!