Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” ogłasza nabór chętnych do programu "EkoEdukatorzy – program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego". Program skierowany jest do osób, które chcą zajmować się w swojej miejscowości szeroko rozumianą edukacją ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

ODE „Źródła” od 1993 roku prowadzi w Łodzi ośrodek edukacji ekologicznej, który posiada szeroką ofertę warsztatów, konkursów, szkoleń i innych działań dla uczniów i nauczycieli łódzkich szkół. Szczegóły działalności opisane są na naszej stronie www.

Realizowany obecnie projekt zakłada przekazanie doświadczeń oraz metod i technik dla grup edukacyjnych działających poza Łodzią. Od uczestników oczekujemy, że stworzą w swojej miejscowości min. 2-3 osobową grupę, która będzie prowadzić (np. w szkołach, domu kultury, w terenie itp.) działania edukacyjne według metodologii Źródeł, ale z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, umiejętności i zainteresowań członków grupy itp. ODE Źródła zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne, jak również materiały dydaktyczne i plastyczne.

W ramach projektu przewidziane jest szkolenie w dn. 19-23 września łączące trening teoretyczny z praktyką (szkolenia odbywa się podczas "zielonej szkoły" organizowanej przez Źródła dla dzieci). Tu można pobrać program szkolenia.

Wymagania dla uczestników programu: predyspozycje do pracy z młodzieżą, zainteresowania proekologiczne, wolny czas w dn. 19-23 września, możliwość regularnego prowadzenia zajęć ekologicznych w swojej miejscowości, gotowość do realizowania zadań wyznaczanych przez koordynatora programu. Uwaga – program nie jest skierowany dla czynnych nauczycieli.
Preferowane jest, aby zgłaszały się od razu grupy 2-3 osób z jednej miejscowości (ewentualnie jeśli pojedyncze osoby, to takie, które bez problemu stworzą u siebie grupę).

Udział w całym projekcie jest bezpłatny, łącznie ze szkoleniem (wyżywieniem i noclegami). Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na szkolenie (w centralnej Polsce).

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie ankiety. ODE Źródła zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ok. 30 spośród nadesłanych zgłoszeń.

Uwaga! Na zgłoszenia czekamy do 9 września !!!

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Gosią Świderek (tel. kom. 503 733 770)