Źródła – logo

Zmieńmy zasady gry!

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2011 roku).

Zmieńmy zasady gry!

Z okazji Dnia Dziecka włącz się w działania na rzecz obrony praw pracowników chińskich fabryk zabawek.

Przy produkcji zabawek i gier, które kupujemy na Dzień Dziecka, łamane są prawa człowieka i prawa pracownicze. Spot kampanii „Kupuj odpowiedzialnie zabawki” przypomina, że konsumenci nie mogą godzić się na złe warunki pracy w fabrykach zabawek.

Obejrzyj spot kampanii

Warunki pracy w chińskich fabrykach

Większość popularnych zabawek i gier znanych marek produkowana jest w Chinach, gdzie nagminnie łamane są prawa pracowników fabryk. Największe problemy to bardzo długie godziny pracy, bardzo niskie płace oraz represje w przypadku, gdy pracownicy zrzeszają się aby bronić swoich praw. Najnowszy raport organizacji China Labor Watch wskazuje na pracę od 8.00 do 22.00, również w soboty i niedziele za wynagrodzenie równowartości ok. 470 złotych miesięcznie (1100 juanów). Reprezentanci pracowników i pracownicy biorący udział w strajkach są zwalniani z pracy.

Informacja o naszej kampanii

Kampania "Kupuj odpowiedzialnie zabawki" Polskiej Zielonej Sieci po raz kolejny nagłaśnia powyższe problemy, tym razem za pomocą spotu filmowego. Spot zwraca uwagę konsumentów na niesprawiedliwe zasady rządzące branżą zabawkarską – zysk markowych firm osiągany jest kosztem pracowników fabryk.

Justyna Szambelan, koordynarorka kampanii mówi:

"Aby firmy zabawkarskie zaangażowały się w poprawę sytuacji konieczna jest presja konsumentów. Konsumentom potrzebna jest większa świadomość na temat tego, co dzieje się w chińskich fabrykach, a nasza kampania ma dostarczać takich informacji oraz narzędzi do wywierania presji na producentów zabawek. Konsumenci powinni także wiedzieć, z czym dla nich wiąże się „zmiana zasad gry” i na to pytanie także staramy się odpowiadać."

Świadomi konsumenci mogą brać udział w akcjach pisania listów do producentów zabawek oraz petycjach do instytucji branży zabawkarskiej – ostatnia petycja kampanii została podpisana przez 13000 osób z całej Europy. Aby włączyć się do działania trzeba zarejestrować swój adres e-mail na stronie www.ekonsument.pl, na której publikowane są również raporty z fabryk i wiadomości dotyczące działań kampanii.

Zachęcamy do obejrzenia spotu video pt. "Zmieńmy zasady gry!" zrealizowanego w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie zabawki” Polskiej Zielonej Sieci oraz do zapoznania się z poradnikami:

Poradnik dla konsumentów - Justyna Szambelan, Maria Huma, Gosia Krzystkiewicz

Poradnik dla aktywistów - Justyna Szambelan, Maria Huma, Gosia Krzystkiewicz