Źródła – logo

ODE „Źródła“ zaprasza …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła“ zaprasza do udziału w projekcie „Parki i ogrody województwa łódzkiego“, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie uczniów do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego.

Projekt zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku we własnej miejscowości obejmującego historię parku, charakterystykę przyrodniczą, a także dodatkowo dokumentację ikonograficzną (mapy, szkice, zdjęcia). W tym celu zostaną opracowane materiały: wytyczne do opisu parku, scenariusze zajęć ułatwiające zainicjowanie projektu, zmotywowanie uczniów do podjęcia działań oraz przekazanie podstawowej wiedzy koniecznej do realizacji projektu, oraz zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla nauczycieli – szkolnych koordynatorów projektu (terminy: 1 października, godz. 10-16 oraz termin alternatywny 8 października). Uczniowie będą wspierani w działaniach przez specjalistów m.in. botanika.

Opracowane przez uczniów przewodniki po lokalnym parku złożą się na publikację książkową, którą otrzymają nauczyciele, szkoły oraz urzędy z miejscowości biorących udział w projekcie. Ponadto powstanie internetowa wersja przewodnika.
Nauczyciele otrzymają certyfikat Szkolnego Koordynatora Programu „Parki i ogrody woj. łódzkiego“.

W projekcie weźmie udział 40 szkół z terenu woj. łódzkiego. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o odesłanie wypełnionego zgłoszenia (wzór ponizej) faxem pod numer (42) 632 81 18 lub pocztą na adres: ODE „Źródła“, ul. Więckowskiego 33 pok. 310, 90-734 Łódź.

Zgloszenia przyjmujemy do 3 października 2005 r..


ZGŁOSZENIE
Szkoła (nazwa) .............................................................................................................
dokładny adres .............................................................................................................
....................................................................................................................................
zgłasza chęć udziału w projekcie „Parki i ogrody województwa łódzkiego?“. Jako osobę
kontaktową wyznacza się Panią/Pana .............................................................................,
tel. ...................................................., adres e-mail: ....................................................

[pieczatka] [podpis dyrektora]

Zobacz: www.parki.org