Źródła – logo

Dziennik Łódzki napisał dziś …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2005 roku).

"Uczniowie napiszą przewodnik"

Dziennik Łódzki, wtorek, 23 sierpnia 2005r.

Z początkiem roku szkolnego dzieci i młodzież z 40 szkół podstawowych i gimnazjów wezmą udział w tworzeniu przewodnika turystycznego po parkach i ogrodach województwa łódzkiego. Pomysłodawcą projektu jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z siedzibą w Łodzi.

– Szkoły, które się do nas zgłoszą, dostaną specjalne scenariusze zajęć, które ułatwią zbieranie materiałów o miejscowych parkach. Przeszkolimy też nauczycieli, którzy będą im pomagać w zbieraniu i opracowaniu materiałów – mówi Małgorzata Świderek, koordynatorka projektu.

W grudniu dorobek uczniów zostanie utrwalony w formie książkowego i internetowego przewodnika po parkach i ogrodach województwa łódzkiego.

(masz) - Dziennik Łódzki