Źródła – logo

Zdjęcia z Marszów Ginących Gatunków

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2012 roku).

. W Światowym Dniu Bioróżnorodności uczniowie przebrani za zwierzęta w całym kraju maszerowali w Marszach Ginących Gatunków. Zapraszamy do oglądania zdjęć i podziwiania niezwykłej pomysłowości i wkładu pracy w przygotowaniu strojów, jak i całych imprez. Zdjęcia pogrupowane są według typów placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły specjalne.