Źródła – logo

CITES – pozwólmy im żyć

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2012 roku).

Izba Celna w Łodzi rozpoczęła realizację projektu pt. „CITES – pozwólmy im żyć. Służba Celna edukując chroni zagrożone gatunki. Cykl działań edukacyjnych służących zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat zagrożonych wyginięciem gatunków fauny i flory, będących pod ochroną Konwencji Waszyngtońskiej”, którego Źródła są partnerem.

.

Na całym świecie każdego roku w wyniku działalności człowieka bezpowrotnie giną tysiące gatunków zwierząt i roślin. Ważnym czynnikiem powodującym zagrożenie dla rzadkich gatunków jest niekontrolowany handel. Zwierzęta są albo zabijane dla cennych części ich ciała (słonie, nosorożce) albo chwytane i przewożone do dalekich krajów ku uciesze kolekcjonerów. Taki los spotyka przede wszystkim egzotyczne ryby, kolorowe ptaki, gady i płazy. Nie wszystkie gatunki rozmnażają się w niewoli, dlatego aby zaspokoić wymagania konsumentów odławia się coraz to nowe osobniki. Przewożone w fatalnych warunkach giną masowo - na 10 zwierząt przeżywa tylko jedno. Te które ocaleją, do końca swoich dni skazane są na więzienie w klatce czy akwarium.
W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów (w tym Polska) podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granice

Czy wiesz że:

Zapamiętaj: