Źródła – logo

Ekozorientowani - nabór do Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2012 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza do udziału w Szkole Trenerów Edukacji Ekologicznej.

Jeżeli chcesz:

jesteś idealnym kandydatem do udziału w organizowanym przez nas kursie. Zapraszamy w szczególności nauczycieli, animatorów, pedagogów i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć „przygodę” z edukacją ekologiczną.

Kurs obejmuje 148 godzin dydaktycznych i jest bezpłatny. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu będzie obecność na co najmniej 80% zajęć (8 na 10 zjazdów), aktywność oraz wykonanie prac domowych.

Szkoła uzyskała patronat Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

Ramowy program kursu

Szkoła Trenerów Edukacji Ekologicznej nie jest typowym kursem koncentrującym się wyłącznie na kompetencjach trenerskich takich jak umiejętność skutecznego komunikowania się, autoprezentacji, projektowania warsztatów, gdyż na rynku usług edukacyjnych jest wiele tego typu ofert.

Szkolenia składać się będą z części teoretycznej i praktycznej. Chcemy, aby uczestnicy poznali wszystkie najważniejsze zagadnienia i treści edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Teoretyczne wykłady przygotowane przez specjalistów w danej dziedzinie będą każdorazowo punktem wyjścia do zaprezentowania w formie warsztatowej zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Wszyscy uczestnicy będą otrzymywać podczas kolejnych zjazdów materiały szkoleniowe.

Program kursu obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: zrównoważony rozwój w zglobalizowanym świecie, ochrona humanitarna zwierząt, ochrona bioróżnorodności, usługi ekosystemowe, zmiany klimatu, zrównoważony transport, sprawiedliwy handel, rolnictwo ekologiczne. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.eko.edu.pl.

Uczestnicy i uczestniczki po przejściu całego cyklu szkoleniowego zdobędą wiedzę z zakresu treści edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenia zajęć dla młodzieży i dorosłych metodami aktywizującymi.
Najbardziej aktywnym i zmotywowanym uczestnikom i uczestniczkom kursu zaproponujemy odbycie płatnych praktyk.

Miejsce

Zjazdy będą odbywać się w Łodzi w siedzibie ODE Źródła. Planujemy też jedną wizytę studyjną w Strękowej Górze (ośrodek "Brama na bagna").
Organizator nie pokrywa kosztu dojazdów na zjazdy, wyżywienia (przewidujemy przerwy kawowe z poczęstunkiem z produktów Fair Trade) ani zakwaterowania (z wyjątkiem zjazdu w Strękowej Górze).

Czas

Zajęcia będą odbywać się co drugi weekend od lutego do czerwca 2012 roku. Dokładne terminy dostępne są na stronie www.eko.edu.pl.

Rekrutacja

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres ewa.kaminska@zrodla.org.pl formularza, który znaleźć można na stronie www.eko.edu.pl.
Termin przysyłania zgłoszeń: 27 stycznia 2012. Liczba miejsc ograniczona. Z osobami przyjętymi na kurs skontaktujemy się do końca stycznia.


Projekt "Ekozorientowani" dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.