Źródła – logo

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2012 roku).

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w bezpłatnych warsztatach metodycznych z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. W roku szkolnym 2011/12 i 2012-13 przewidujemy zorganizowanie we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli 30 szokleń na terenie całego kraju. Celem warsztatów zapoznanie nauczycieli podczas praktycznych zajęć z ciekawymi, aktywizującymi formami edukacji dla zrównoważonego rozwoju, zapoznania ich z aktualnymi trendami w edukacji ekologicznej oraz zmotywowania ich do podjęcia działań w swojej szkole. Proponujemy udział w następujących szkoleniach:
"Co zrobić, by szkoła była ekologiczna?", "Zrównoważony rozwój na przedmiotach humanistycznych", "Jak zorganizować ekologiczną zieloną szkołę?", "Kupując zmieniamy świat - edukacja konsumencka", "Edukacja globalna", "O zmianach klimatu z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej", "Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej", "Greendrama". Najbliższe szkolenia odbędą się w Łodzi, Kaliszu, Płocku, Częstochowie, Koninie, Rzeszowie i Bolesławcu. Szczegółowe informacje na stronie eko.edu.pl