Źródła – logo

Szkoła Trenerów Edukacji Ekologicznej - nabór na II edycję

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2012 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza do udziału w II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznej.

Jeżeli chcesz:

jesteś idealnym kandydatem do udziału w organizowanym przez nas kursie. Zapraszamy w szczególności nauczycieli, animatorów, pedagogów i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć „przygodę” z edukacją ekologiczną.
Kurs obejmuje 148 godzin dydaktycznych i jest bezpłatny. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu będzie obecność na co najmniej 80% zajęć (8 na 10 zjazdów), aktywność, wykonanie prac domowych oraz odbycie praktyk.
Szkoła uzyskała patronat Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

Ramowy program kursu

Szkoła Trenerów Edukacji Ekologicznej nie jest typowym kursem koncentrującym się wyłącznie na kompetencjach trenerskich takich jak umiejętność skutecznego komunikowania się, autoprezentacji, projektowania warsztatów, gdyż na rynku usług edukacyjnych jest wiele tego typu ofert.

Szkolenia składać się będą z części teoretycznej i praktycznej. Chcemy, aby uczestnicy poznali wszystkie najważniejsze zagadnienia i treści edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Teoretyczne wykłady przygotowane przez specjalistów w danej dziedzinie będą każdorazowo punktem wyjścia do zaprezentowania w formie warsztatowej zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Wszyscy uczestnicy będą otrzymywać podczas kolejnych zjazdów materiały szkoleniowe.

Program kursu obejmuje zagadnienia takie jak: zrównoważony rozwój w zglobalizowanym świecie, ochrona humanitarna zwierząt, ochrona bioróżnorodności, usługi ekosystemowe, zmiany klimatu, zrównoważony transport, sprawiedliwy handel, rolnictwo ekologiczne i inne. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.eko.edu.pl/szkola/program/

Osoby uczestniczące w kursie po przejściu całego cyklu szkoleniowego zdobędą wiedzę z zakresu treści edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenia zajęć dla młodzieży i dorosłych metodami aktywizującymi.

Najbardziej aktywnym i zmotywowanym uczestnikom i uczestniczkom kursu zaproponujemy odbycie płatnych praktyk.

Miejsce: Zjazdy będą odbywać się w Łodzi w siedzibie ODE Źródła. Planujemy też jeden zjazd terenowy. Organizator nie pokrywa kosztu dojazdów na zjazdy, wyżywienia (przewidujemy przerwy kawowe z poczęstunkiem z produktów Fair Trade) ani zakwaterowania (z wyjątkiem zjazdu terenowego).

Czas: Zajęcia będą odbywać się mniej więcej raz w miesiącu od października 2012 do czerwca 2013 roku. Dokładne terminy dostępne są na stronie www.eko.edu.pl/szkola/harmonogram/

Rekrutacja

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza, który znaleźć można tutaj: www.eko.edu.pl/szkola/nabor/ Termin przesyłania zgłoszeń: 26 września 2012. Liczba miejsc ograniczona. Z osobami przyjętymi na kurs skontaktujemy się do końca września.

Projekt "Ekozorientowani" dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej