Źródła – logo

Rektutacja do projektu Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Tylko tydzień pozostał jeszcze na zgłoszenia do drugiej edycji projektu Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych - w projekcie staną w szranki licea, licea profilowane, szkoły techniczne. A wszystko to, by zmienić nasze nawyki konsumenckie i zadbać lepiej o środowisko.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć ma zaszczyt powiadomić Państwa o rozpoczęciu drugiej edycji działań edukacyjnych w ramach europejskiej kampanii realizowanej w Polsce pod nazwą „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”, która została dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Nasza organizacja jest partnerem tego projektu, a dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w roku szkolnym 2012/2013 rozszerzyła kampanię o działania edukacyjne skierowane do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w 12 województwach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie).

Celem kampanii jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej, pracowników szkoły, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno-papierniczy (zagadnienia produkcji i zużycia papieru, produkcji mebli, podłóg, produktów z drewna itp.) do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Projekt obejmuje działania edukacyjne w szkołach, kampanię medialną, festiwale filmowe (w Polsce odbędzie się on w Warszawie), multimedialne wystawy edukacyjne (w Polsce odbędą się one w Warszawie, Łodzi i Krakowie), a także 3 międzynarodowe konferencje ze specjalistami w dziedzinie edukacji globalnej, gospodarki zasobami leśnymi, przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Konferencje będą miały miejsce we Włoszech, Rumunii i w Polsce i będziemy mogli na nie zaprosić najaktywniejszych nauczycieli.

Zapraszamy obecnie szkoły ponadgimnazjalne z 12 województw do realizacji programu edukacyjnego i kampanii konsumenckiej w roku szkolnym 2012/2013. Zależy nam na aktywnym uczestnictwie placówek w realizacji przewidzianych w projekcie działań edukacyjnych. Oferujemy bezpłatny pakiet edukacyjny, dwugodzinne zajęcia merytoryczne (X – XII 2012) oraz dwugodzinne spotkanie-warsztat z trenerem regionalnym (I – III 2013) , którego zadaniem będzie zaktywizowanie młodzieży i wspólne zaprojektowanie kampanii dla społeczności lokalnej (działanie konkursowe).

Wzmocnieniem i elementem motywującym dla szkół biorących udział w projekcie jest konkurs na miniprojekty dotyczące lokalnych działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie odpowiedzialnej gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych. Nagrodami będą:

Prócz działań edukacyjnych przewidujemy szkolenia upowszechniające dla nauczycieli, którzy nie zostali wybrani w ramach projektu edukacyjnego w nadchodzącym roku szkolnym, a są zainteresowani edukacją młodzieży na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pakiet dla nauczycieli dostępny w wersji elektronicznej znajduje się pod linkiem:

http://ekonsument.pl/p113_pakiet_edukacyjny.html.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: ekonsument.pl/lasy.

ANKIETA: tnij.org/ankieta_projekt_lesny. (wypełniona do 28 września!)

Do wypełnienia elektronicznej ankiety zgłoszeniowej zapraszamy wszystkie placówki zainteresowane uczestnictwem w prestiżowym, międzynarodowym projekcie, otwarte na działania edukacyjne i konsumenckie na rzecz odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi. Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2012 r. Projekt będzie realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych od października 2012 do czerwca 2013 r.

Z poważaniem

Zespół projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”

Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka działań edukacyjnych:

Magdalena Noszczyk - magda@zielonasiec.pl, tel. 513 44 72 71