Źródła – logo

Przewodnik po edukacji globalnej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2013 roku).

Grupa Zagranica przygotowała polskie tłumaczenie "Przewodnika po edukacji globalnej", opracowanego przez Centrum Północ-Południe. Przewodnik stanowi odpowiedź na potrzebę wyrażoną przez sieć praktyków związanych z Tygodniem Edukacji Globalnej (Global Education Week Network). Celem było wypracowanie wspólnego narzędzia bazującego na doświadczeniu zdobytym przez sieć i innych partnerów, które byłoby wsparciem dla edukatorów w rozumieniu i efektywnym wdrażaniu inicjatyw edukacji globalnej. Tematy zaprezentowane w Przewodniku służą wyjaśnieniu fundamentalnych zagadnień związanych z edukacja globalną, sugerują strategie tworzenia treści merytorycznych, identyfikacji celów, umiejętności, wartości i postaw oraz oferują wsparcie w zakresie metod, tworzenia programów nauczania i ewaluacji oraz listę użytecznych kontaktów, źródeł i bibliografię. Przewodnik można pobrać ze strony zagranica.org.pl