Źródła – logo

Zapraszamy do udziału w …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Zapraszamy do udziału w konkursie na scenariusz zajęć dydaktycznych
ODE „Źródła” we współpracy z redakcją "Informatora o edukacji ekologicznej Edukacyjny Kameleon" ogłasza konkurs na scenariusz zajęć dydaktycznych. Celem konkursu jest zebranie i opublikowanie na stronach WWW Ośrodka oraz w "Informatorze" opracowanych przez nauczycieli scenariuszy zajęć terenowych z uwzględnieniem treści przyrodniczych i kulturowych. Termin dostarczenia prac do biura organizatora: 30 listopada 2004 r.
Wiecej informacji>>>