Źródła – logo

Trwa nabór do Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej, organizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w ramach projektu „Postaw na rozwój! Zrównoważony!”.

Podczas dwuetapowego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej oraz zostaną przygotowani do samodzielnej pracy w roli trenerów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czy wiesz jak Twoje codzienne wybory wpływają na życie ludzi na drugim krańcu świata? Czy wiesz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdyby mieszkańcy krajów Globalnego Południa odmówili któregoś dnia pracy? Czy wiesz jakie lokalne działania możesz podjąć, aby przyczynić się do globalnej pozytywnej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zapraszamy do udziału w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej. Podczas szkolenia, specjaliści z zakresu tematyki globalnej, przybliżą Ci takie zagadnienia jak:

Szkolenie będzie się składało z dwóch etapów:

ETAP 1 - kurs internetowy (e-learning) – sierpień/wrzesień 2013 r.

    Dzięki przygotowanym przez specjalistów prezentacjom oraz licznym materiałom źródłowym, udostępnionym on-line, przyszli trenerzy zapoznają się z podstawami problematyki globalnej. Po każdym bloku składającym się z 3 prezentacji uczestnicy rozwiązywać będą sprawdzian, składający się z części testowej i pytań otwartych. Uczestnicy będą mieli do wykonania zadania dodatkowe. Aby ukończyć kurs i otrzymać certyfikat uczestnik będzie musiał uzyskać minimum 60 % punktów ze sprawdzianów. Ilość punktów i realizacja dodatkowych zadań będzie miała wpływ na zakwalifikowanie osób do drugiego etapu szkolenia.</p>
  <p>
    <strong>ETAP 2 &#8211; kurs stacjonarny &#8211; 18-22 września 2013 r.</strong>


    Spośród uczestników kursu internetowego wyłonionych zostanie 20 uczestników szkolenia stacjonarnego, którego celem będzie praktyczne zaprezentowanie i przećwiczenie metod edukacji globalnej. Edukatorzy Źródeł pracują przede wszystkim w oparciu o metody aktywizujące, przy udziale technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani merytorycznie i metodycznie  do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej.</p>
  <p>
    Podczas 5-dniowego szkolenia, obejmującego 36 godzin prezentacji i warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze znakomitymi specjalistami od tematyki globalnej i pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia internetowego.</p>
  <p>
    <strong>Zajęcia w ramach tej części odbędą się w Łodzi w terminie 18-22 września 2013 r</strong> (środa-niedziela). Zapewniamy noclegi oraz pełne wyżywienie (wegetariańskie lub/i wegańskie). Nie zwracamy kosztów podróży.</p>
  <p>
    <strong>Warunkiem uzyskania certyfikatu Trenera Edukacji Globalnej, będzie także przeprowadzenie 3 zajęć warsztatowych z młodzieżą z klas IV-VI w szkołach wskazanych przez ODE „Źródła”, znajdujących się w pobliżu miejsc zamieszkania uczestników szkolenia.</strong></p>
  <p>
    <strong>Rekrutacja</strong></p>
  <p>
    Wszystkich zainteresowanych udziałem w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres <a href="mailto:marta.karbowiak@zrodla.org.pl">marta.karbowiak@zrodla.org.pl</a> formularza zgłoszeniowego, dostępnego <a href="https://www.zrodla.org/pliki/formularz_STEG.doc">TUTAJ</a></p>

Termin przysyłania zgłoszeń: 31 lipca 2013 . Liczba miejsc ograniczona. Z osobami przyjętymi na kurs skontaktujemy się do 7 sierpnia.

Projekt „Postaw na rozwój! Zrównoważony” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.