Źródła – logo

Szkolenia Edukacja globalna dla najmłodszych - zapraszamy

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z terenu aglomeracji łódzkiej, śląskiej, krakowskiej i warszawskiej na bezpłatne szkolenia „EDUKACJA GLOBALNA DLA NAJMŁODSZYCH”. Celem szkoleń jest zainteresowanie nauczycieli tematyką współzależności między Globalnym Południem a Globalną Północą, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, a ponadto dostarczenie nauczycielom podstawowej wiedzy z zakresu edukacji globalnej i zaprezentowanie metod edukacyjnych, które można wykorzystać z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Uczestnicy otrzymają bezpłatnie pakiet edukacyjny. W każdej placówce zgłoszonej do projektu odbędą się 3 bezpłatne warsztaty dla dzieci prowadzone przez doświadczonych edukatorów. Ponadto nauczyciele, którzy przeprowadzą w swojej grupie uczniów zajęcia z wykorzystaniem pozyskanego na szkoleniu pakietu edukacyjnego, otrzymają dodatkowe gry dydaktyczne.
Więcej informacji na stronie projektu. Zapraszamy!