Źródła – logo

Edukacja Globalna dla nauczycieli - ruszył nabór do projektu

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Jesteś nauczycielką/em klas IV-VI szkoły podstawowej? Interesują Cię zależności łączące kraje Globalnej Północy z krajami Globalnego Południa i chciałbyś pokazać swoim uczniom jak ich zachowania i codzienne wybory mogą wpływać na ludzi, żyjących na drugim krańcu świata? Chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej? W takim razie nasz projekt jest dla Ciebie. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2013. Udział w nich jest bezpłatny.

Projekt „Postaw na rozwój! Zrównoważony!” jest realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Jego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zależności łączących kraje Globalnej Północy (m.in. Polskę) z krajami z Globalnego Południa (tzw. krajami rozwijającymi się) oraz uwrażliwienie ich na los ludzi, zamieszkujących tę część świata. Uczestnicy będą mieli okazję dostrzec i zrozumieć swój wpływ na życie mieszkańców Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej oraz uświadomić sobie jak sami są od nich zależni w swoim codziennym życiu.

Do udziału zapraszamy 100 szkół podstawowych z całej Polski. Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie wiąże się z:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

SZKOLENIE INTERNETOWE

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu internetowym (e-learning), składającym się z 15 prezentacji, objaśniających kluczowe zagadnienia edukacji globalnej, m.in.:

Szkolenie będzie także zawierało jedną dodatkową prezentację, dotyczącą realizacji działań aktywizujących w szkole – tak aby ułatwić nauczycielom organizację Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole lub społeczności lokalnej.

Warunkiem zaliczenia szkolenia będzie poprawne rozwiązanie 5 testów oraz zadań dodatkowych, sprawdzających wiedzę zdobytą podczas kursu internetowego.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA I UCZNIÓW

NABÓR

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres marta.karbowiak@zrodla.org.pl skanu formularza zgłoszeniowego (dostępny TU: formularz zgłoszeniowy ). Termin przysyłania zgłoszeń: 15 października 2013. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dotarcia do szkoły przez edukatorów „Źródeł”.

Szkolenie e-learningowe przyjęci do projektu nauczyciele powinni ukończyć do 27 października. Warsztaty dla uczniów oraz obchody Tygodnia Edukacji Globalnej należy zorganizować nie później niż do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze obchody TEG oraz przekazanie zwycięskim szkołom nagród nastąpi w grudniu.

POSTAW NA ROZWÓJ! ZRÓWNOWAŻONY! I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE.