Źródła – logo

Empatia wobec zwierząt?

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

8 października (wtorek) w Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi (ul. Piotrkowska 101) odbędzie się projekcja filmu "To tylko zwierzęta" oraz dyskusja z udziałem m.in. Dariusza Gzyry (Stowarzyszenie Empatia) i Marty Karbowiak (Fundacja Pomocy Zwierzętom "Kłębek"). Spotkanie poprowadzi Ewa Kamińska-Bużałek (ODE Źródła). Polecamy!

Sejmowy spór wokół uboju rytualnego sprawił, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak daleko możemy się posunąć w traktowaniu zwierząt jako istot, które mają służyć ludziom – np. jako pokarm czy narzędzie uprawiania kultu religijnego. Nawet w prasie głównego nurtu pojawiły się teksty wzywające do przejścia na weganizm, co zwykle uchodzi za radykalny wybór.

Czy nasz stosunek do zwierząt i przyrody rzeczywiście się zmienia? Czy odejście od antropocentryzmu jest w ogóle możliwe? Jak wiele powinniśmy od siebie wymagać? Dlaczego niektóre kampanie na rzecz praw zwierząt są skuteczne, a inne wzbudzają niechęć? Na wymienione zagadnienia spojrzymy z perspektywy etycznej oraz psychologicznej.

O filmie:
"To tylko zwierzęta" (2012) jest pierwszym polskim pełnometrażowym filmem dokumentalnym, poruszającym temat praw zwierząt. Kim są zwierzęta i jakie zajmują miejsce we współczesnym społeczeństwie? Dlaczego są zabijane w ilościach, których nie da się zliczyć, dlaczego są więzione i zadaje im się niepotrzebny ból, skoro podobnie jak my chcą żyć, być wolne i unikać cierpienia? W jaki sposób uprzedmiotowienie zwierząt odbija się na relacjach międzyludzkich? Jeżeli odpowiedzią jest, że TO TYLKO ZWIERZĘTA, kim więc jest człowiek?