Źródła – logo

Tydzień Edukacji Globalnej 16-24 listopada 2013

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Co roku w listopadzie w wielu krajach obchodzony jest Tydzień Edukacji Globalnej (TEG). W roku 2013 TEG obchodzimy w dniach 16-24 listopada. Co roku obchodzony jest on z innym motywem przewodnim. Tegoroczne hasło brzmi WYBIERZ ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA! Warto uwzględnić TEG w planach szkoły, tak by co roku zwrócić uwagę uczniów, rodziców i społeczności lokalnej na globalne problemy. Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Obchodom TEG-u patronuje Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) przy Radzie Europy.

Przygotowaliśmy dla Was zestaw propozycji działań na Tydzień Edukacji Globalnej.

Zachęcamy od organizacji TEG w Waszej szkole i przesyłania nam bieżących informacji i relacji z wydarzeń. Opisy Waszych działań zamieścimy na stronie eduglob.zrodla.org

Opisy i zdjęcia można przesyłać na adres: marta.karbowiak@zrodla.org.pl wraz z oświadczeniem o treści:


(imię i nazwisko) oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.

(imię i nazwisko) oświadcza, że nieodpłatnie udziela Ośrodkowi Działań Ekologicznych „Źródła z siedziba w Łodzi prawa do wykorzystywania fotografii (w tym wizerunku fotografowanych osób, których zgodę na powyższe posiada), oraz wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii podpisanych imieniem i nazwiskiem ich autorów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

data i podpis