Źródła – logo

Fundacja GAP zaprasza do …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Fundacja GAP Polska
zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie
"EKOZESPOŁY czyli szkolna kampania ekologicznego stylu życia RAZEM CHRONIMY ZIEMIĘ".

Celem Programu ekozespołów jest wprowadzenie trwałych, ekologicznie zrównoważonych nawyków w życiu codziennym. Program skupia się na działaniach możliwych do przeprowadzenia w gospodarstwie domowym, szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej, wpływających na osiągnięcie kilku ważnych ekologicznych celów:

W ramach projektu zrealizowane zostanie szkolenie (26-27 listopada 2005 r.) dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia jako instruktorów ekologicznego stylu życia. Każdy przeszkolony nauczyciel otrzyma poradnik metodyczny: „Poradnik instruktora ekologicznego stylu życia” lub „Poradnik instruktora Programu ekozespołów w edukacji elementarnej”.

Przeszkolony nauczyciel powinien zaangażować w działania od 6 do 12 uczniów. Zadania programu realizowane będą od listopada do końca kwietnia. Uczniowie otrzymają plakat „Nasz ekologiczny dom”, ankiety zachowań proekologicznych, w których przedstawione są propozycje działań w gospodarstwie domowym w poszczególnych tematach: zmniejszenie odpadów, poszanowanie wody, energii, podróżowanie, ekologiczne zakupy. Dzięki podjętym działaniom uczniowie będą mogli określić ich znaczenie dla środowiska we własnym gospodarstwie domowym. Starsi uczniowie będą mogli wymiernie ocenić efekty swych działań na podstawie wypełnianych dwukrotnie przez tydzień — na początku i na końcu udziału w programie — kart zużycia zasobów naturalnych: wody, energii i wielkości wytwarzanych odpadów w domu. Przykłady najciekawszych działań szkolnych opublikowane będą w „Raporcie Programu ekozespołów 2006”. Dodatkowo zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs pt. "Program ekozespołów w mojej szkole" – więcej informacji ponizej.

Program ekozespołów skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów przedszkoli i szkół oraz rodzin. Angażowanie rodziców do działań podejmowanych w ramach Programu jest jak najbardziej wskazane i zalecane. W projekcie weźmie udział 25 szkół z terenu Łodzi. Program ekozespołów upowszechniany jest przez Fundacją Global Action Plan Polska. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o odesłanie wypełnionego zgłoszenia.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Małgorzatą Świderek tel. (42) 632 81 18 lub 503 733 770 albo e-mailem edukacja@zrodla.org

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie ekologicznym
"Program ekozespołów w mojej szkole".

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwszy etap konkursu ma zasięg regionalny - łódzki. Szczegółowy regulamin konkursu można otrzymać w siedzibie organizatora Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 310 lub na stronie internetowej www.zrodla.org lub www.feer.edu.pl. Najwyżej ocenione prace konkursowe - sprawozdania z realizacji Programu ekozespołów w danej szkole lub przedszkolu - przedstawiane są w konkursie ogólnopolskim. Wręczenie nagród i podsumowanie ogólnopolskiego konkursu odbędzie się w czerwcu 2005 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wyciąg z regulaminu ekologicznego konkursu "Program ekozespołów w mojej szkole"

Cele konkursu

Zasady uczestnictwa w konkursie

Nauczyciel:

Uczniowie:

Kategorie: Przesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne.

Kryteria oceny

Nagrody

Planowane jest przyznawanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii. Wszyscy uczestnicy konkursu i nauczyciele-instruktorzy otrzymają dyplomy. Spośród laureatów etapu wojewódzkiego wyłonione zostaną szkoły do etapu ogólnopolskiego, którego podsumowanie odbędzie się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w czerwcu 2005 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Informacje na temat konkursu

Dokumenty, których przedstawienie jest wymagane w regulaminie konkursu, można znaleźć na stronie internetowej Fundacji GAP Polska lub otrzymać w siedzibie ośrodka regionalnego.