Źródła – logo

Zakończyła się realizacja …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2009 roku).

Zakończyła się realizacja projektu "Zasada ekorozwoju w procesie wdrażania funduszy europejskich w Polsce" prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group". Przedstawiciele ODE Źródła brali aktywny udział w pracach grupy roboczej. Efektem prac jest poradnik „Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej - modelowa koncepcja”, opracowanie dostępne w internecie na stronach Podlaskiego Serwera Ekologicznego www.eko.podlasie.pl/fundusze w dziale "publikacje".